Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 31.08.2021 г.