Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 01 март 2022 г.