Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 02 март 2022 г.