Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 04 март 2022 г.