Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 04 януари 2021 г.