Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 06 януари 2021 г.