Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 07 март 2022 г.