Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 07 януари 2021 г.