Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 08 март 2022 г.