Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 08 януари 2021 г.