Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 1 април 2022 г.