Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 1 август 2023 г.