Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 1 ноември 2021 г.