Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 1 октомври 2021 г.