Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 10 март 2022 г.