Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 10 юли 2023 г.