Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 11 април 2023 г.