Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 11 октомври 2021 г.