Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 11 януари 2024 г.