Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 12 февруари 2024 г.