Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 12 ноември 2021 г.