Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 12 октомври 2021 г.