Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 12 януари 2021 г.