Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 12 януари 2024 г.