Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 12 юли 2023 г.