Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 12 юни 2023 г.