Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 13 април 2022 г.