Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 13 април 2023 г.