Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 13 октомври 2021 г.