Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 13 септември 2021 г.