Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 13 януари 2021 г.