Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 13 юли 2023 г.