Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 13 юни 2022 г.