Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 13 юни 2023 г.