Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 14 април 2022 г.