Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 14 февруари 2024 г.