Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 14 октомври 2021 г.