Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 14 септември 2021 г.