Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 15 февруари 2024 г.