Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 15 март 2023 г.