Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 15 октомври 2021 г.