Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 15 септември 2021 г.