Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 15 януари 2024 г.