Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 16 август 2021 г.