Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 16 февруари 2024 г.