Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 16 март 2022 г.