Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 16 ноември 2021 г.