Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 16 септември 2020 г.