Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 17 май 2021 г.