Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 17 март 2023 г.